Ιεράπετρα Πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες για το Ιεράπετρα

Χρήσιμες πληροφορίες για την Ιεράπετρα και το νομό Ιεράπετρας. Άρθρα για την Ιστορία και τη Μυθολογία του νομού. Παρουσιάσεις για τα χωριά και τους οικισμούς γύρω από την Ιεράπτρα. Χάρτες, πληροφορίες για τον καιρό, χρήσιμα τηλέφωνα και γενικά οτιδήποτε αφορά την Ιεράπετρα.

Ιεράπετρα Πληροφορίες

Το τμήμα αυτό του ierapetrainfo.gr αφορά τις γενικές πληροφορίες για την Ιεράπετρα. Για τις πληροφορίες που αφορούν τον επισκέπτη της Ιεράπετρας μπορείτε να δείτε τις ιστοσελίδες του Τουριστικού Οδηγού της Ιεράπετρας.

Ιεράπετρα Ιστορία

Ιεράπυτνα ήταν το αρχαίο όνομα της Ιεράπετρας και στην ίδια εξαιρετική γεωγραφικά θέση καθώς βρίσκεται στους πρόποδες του ιερού βουνού Δίκτυ και ακριβώς στο πιο στενό σημείο της Κρήτης έτσι που αν κάποιος την προσεγγίσει από...περισσότερα

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ